http://baigiangphatphap.com/wp-content/uploads/2017/03/banner_2.jpg
http://baigiangphatphap.com/wp-content/uploads/2017/03/banner_11_2011.jpg

Duyên nợ – Thầy. Thích Pháp Hòa – Montreal, QC (Oct.1, 2013)

2 Lượt xem8 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Lấy Lành Thắng Dữ – Thầy. Thích Pháp Hòa ( May 10, 2016 )

5 Lượt xem7 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Sợ Ma – Thầy Thích Pháp Hòa (Sept 17 , 2015 )

12 Lượt xem9 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Biết Chuyển Nghiệp – Thầy. Thích Pháp Hòa in Vancouver (July 2, 2011)

10 Lượt xem28 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Đất – Nước Nhiệm Mầu – Thầy. Thích Pháp Hòa ( Aug 25, 2016 )

11 Lượt xem13 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Hộ Pháp – Tiêu Diện Thầy.Thích Pháp Hòa ( Sept 18, 2016 )

8 Lượt xem9 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Chủ Và Khách – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

2 Lượt xem2 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Con Đường Thực Tập – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

3 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Cửa Phật Đây Rồi, Tôi Thấy Tôi – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

5 Lượt xem1 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Cùng Nhau Xây Dựng Tăng Thân – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

4 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Đã Về Đã Tới – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

8 Lượt xem1 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Danh Từ Và Kiến Giải – HT Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

5 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Để Hiểu Đúng Chữ Tu Trong Phật Giáo – Thầy Thích Phước Tiến 2017

1 Lượt xem37 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Sống Không Chỉ Là Tồn Tại – Thầy Thích Phước Tiến 2017

1 Lượt xem46 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Vượt Qua Tâm Lý Sợ Tội – Thầy Thích Phước Tiến 2017

1 Lượt xem41 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Tuyển Tập Bài Giảng Hay Nhất Thích Phước Tiến – Lời Chúc Xuân 2017

1 Lượt xem46 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên – Thầy Thích Phước Tiến 2017

4 Lượt xem34 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Địa Ngục Có Hay Không – Thầy Thích Phước Tiến 2016

6 Lượt xem39 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...