Giải Thoát Khổ Đau và Phiền Não “Rất Hay” | Thầy Thích Thiện Thuận Mới Nhất

10 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ ...

Ý Nghĩa Chuyển Luân Thánh Vương | Thầy Thích Thiện Thuận Mới Nhất

12 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ ...

Hiểu Đúng Về Mê Tín Đốt Vàng Mã “Hay Lắm” | Thầy Thích Thiện Thuận Mới Nhất

23 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ ...

Sự Chân Thật Giúp Con Người Gần Gũi Nhau Hơn | Thầy Thích Thiện Thuận

9 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ ...

Hiểu Đúng Kiêng Cữ Mê Tín Trong Đời Sống “Hay Lắm” | Thầy Thích Thiện Thuận

10 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ ...

Hiểu Đúng Mê Tín Ngày Giờ Tốt Xấu “Hay Lắm” | Thầy Thích Thiện Thuận

6 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ ...

Trung Đạo, Nhận Thức Và Tu Tập (KT61) – Thầy Thích Phước Tiến 2016

5 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Tại Sao Nhiều Người Làm Việc Tốt Vẫn Bị Chỉ Trích – Thầy Thích Phước Tiến

1 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Ai Chưa Từng Lỗi Lầm – Thầy Thích Phước Tiến

4 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Đạo Phật Tín Ngưỡng – Thầy Thích Phước Tiến

3 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Kinh Pháp Cú Phẩm Cấu Uế (Câu 239 đến 241) – Thầy Thích Phước Tiến 2016

1 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Để Hiểu Đạo Phật – Thầy Thích Phước Tiến

5 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Trả ơn Đức Phật – Người đại từ, đại bi

17 Views0 Comments

Câu chuyện: Trả ơn Lúc Đức Phật Thích Ca còn ở dưới trần, Ngài từng là một vị đại phú ông rất giàu có. Ông là người t...

Lời dạy của Phật trong tình yêu…!

20 Views0 Comments

Lời Phật dạy rằng : Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Kiếp này nối tiếp kiếp khác, thừa hưởng và kế thừa lẫn nhau. Con người gặp nhau l&agra...

Mẹ – Nguồn yêu thương mãi mãi

26 Views0 Comments

           Ai đã từng giận mẹ.......???     Các bạn đã từng giận mẹ của mình chưa, hẳn là các bạn cũng giống c&aac...

Gieo nhân nào gặt quả nấy “Luật nhân quả”

39 Views0 Comments

Admin xin chia sẻ tới phật tử câu chuyện về luật nhân quả. Nhân quả báo ứng thảo luận những vấn đề cốt yếu nhất của nhân quả báo ứng, song nó chỉ là hạt n...

Ý Nghĩa Phật Thành Đạo

37 Views0 Comments

Ý nghĩa Phật thành đạo không những đánh dấu sự có mặt của đạo Phật trên thế gian mà còn mang đến nhiều bài học cho người Phật tử chúng ta từ ...

Bí Mật Để Thành Công “Cực Hay” – Thầy Thích Tâm Nguyên Mới Nhất

16 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Đức Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Những Giàu Giàu Có Nhất Hành Tinh “Cực Hay” – Thầy Thích Tâm Nguyên Mới Nhất

14 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Đức Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Xóa Bỏ Lòng Ghen Ghét và Đố Kỵ “Cực Hay” – Thầy Thích Tâm Nguyên Mới Nhất

20 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Đức Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Bí Mật “Cực Hay” – Thầy Thích Tâm Nguyên Mới Nhất

12 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Đức Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Thiện Ác và Quả Báo “Cực Hay” – Thầy Thích Tâm Nguyên Mới Nhất

17 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Đức Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Sống Ảo “Cực Hay” – Thầy Thích Tâm Nguyên Mới Nhất

19 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Đức Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm đượ...

Hộ Pháp – Pháp âm đại đức Thích Thiện Xuân

0 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Xuân Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Vui Buồn – Pháp âm đại đức Thích Thiện Xuân

2 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Xuân Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Quy Y Tam Bảo – Pháp thoại thầy Thích Thiện Xuân

5 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Xuân Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Quán Âm Công Hạnh Vô Biên – Pháp thoại thầy Thích Thiện Xuân

10 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Xuân Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Răn – Pháp thoại thầy Thích Thiện Xuân

1 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Xuân Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Quy – Pháp thoại thầy Thích Thiện Xuân

1 Views0 Comments

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Đại Sư Thích Thiện Xuân Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...