Cuộc Sống Luôn Có Nhân Duyên Phần 2 “Rất Hay” | Thầy Thích Thiện Thuận

4 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống...

Bí Quyết Chinh Phục Lòng Người, Không Nghe Lãng Phí Cả Cuộc Đời | Thầy Thích Thiện Thuận

15 Lượt xem8 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống...

Xây Dựng Tình Người Giúp Chúng Ta Không Cô Đơn | Thầy Thích Thiện Thuận

10 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống...

Tiền Quan Trọng Như Nào Với Cuộc Sống “Rất Giá Trị” | Thầy Thích Thiện Thuận

27 Lượt xem6 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống...

Nói Xấu Người Khác Là Đang Hại Chính Mình “Giá Trị” | Thầy Thích Thiện Thuận

35 Lượt xem4 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống...

Làm Thế Nào Để Xây Dựng Mái Ấm Gia Đình Hạnh Phúc Phần 3 | Thầy Thích Thiện Thuận

23 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thiện Thuận Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống...

Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Là Ở Đây “Rất Giá Trị” | Thầy Thích Tâm Nguyên

25 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống,...

Sống Thiện Có Chắc Tốt Hơn Sống Ác “Rất Giá Trị” | Thầy Thích Tâm Nguyên

33 Lượt xem8 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống,...

Giải Mã Cuộc Sống Ảo “Rất Giá Trị” | Thầy Thích Tâm Nguyên

44 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Tâm Nguyên Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống,...

7 Nàng Dâu Và 10 Chuẩn Mực Của Người Vợ Tốt Theo Lời Phật | Phật Dạy Làm Người

16 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về Phật giáo Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm và an bình tr...

Lời Đức Phật dạy chắp cánh cho tình yêu hôn nhân | lời Phật Dạy Cực Ý Nghĩa

21 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về Phật giáo Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm và an bình tr...

Học Để Nhân Duyên Ngàn Đời Tốt Đẹp | Lời Phật Dạy tuyệt hay

28 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về Phật giáo Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm và an bình tr...

Duyên Nợ Vợ Chồng – Thiện Duyên Hay Ác Duyên | Lời phật dạy về duyên vợ chồng

119 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về Phật giáo Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm và an bình tr...

Phật Dạy Cách Đối Nhân Xử Thế Với Kẻ Bạc Tình | Lời Phật Dạy Tuyệt Hay

39 Lượt xem1 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về Phật giáo Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm và an bình tr...

Lời Phật Dạy Về Tình Bạn | Triết Lý Cuộc Sống Của Đạo Phật Cực Hay

41 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về Phật giáo Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm và an bình tr...

Thầy Thích Pháp Hòa – Đạo Sư và Đệ Tử clip 1/6 (May 23, 2010)

8 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Finding Yourself – Thay. Thich Phap Hoa (Sept.23, 2016)

4 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Gần Đèn Thì Sáng- Thầy. Thích Pháp Hòa ( March 16,2016 )

7 Lượt xem4 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Sống Đời Cần Thực Hiện _ Thầy Thích Pháp Hòa ( June 18 , 2015 )

9 Lượt xem7 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Người Lướt Sóng – Thầy. Thích Pháp Hòa tại San Jose (Sep.23, 2011)

11 Lượt xem2 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Gieo Trồng Thiện Căn – Thầy. Thích Pháp Hòa (Ukranian Hall, Melbourne, Nov.22, 2015)

11 Lượt xem1 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Pháp Hoà Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Duy Biểu Học Bài Tụng Số 6 – Thầy Thích Nhất Hạnh giảng pháp

6 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Duy Biểu Học Bài Tụng Số 3 – Thầy Thích Nhất Hạnh giảng pháp

2 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Du Già Sư Địa Luận – Bài Kệ 22,23,24: Pháp Lạc, Nhận Diện Hạnh Phúc – Thầy Thích Nhất Hạnh

5 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Du Già Sư Địa Luận – Bài Kệ 6,7,8: Mỗi Bước Chân Con Trở Lại Suối Nguồn – Thầy Thích Nhất Hạnh

7 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Duy Biểu Học Bài Tụng Số 17 – Thầy Thích Nhất Hạnh giảng pháp

7 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Du Già Sư Địa Luận – Bài Kệ 38-41: Vô Ngã Tương Tục, Cái Thấy Chấp Nhận – Thầy Thích Nhất Hạnh

8 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ s...

Làm thế nào để tạo thêm phước?

6 Lượt xem0 Bình luận

Người ta thường nói, làm ra tiền mới khó còn tiêu tiền thì chẳng khó chút nào. Sự thật thì không phải như vậy, làm ra tiền đã khó, tiêu tiền đúng pháp lại càng khó hơn. Dù mỗi người có toàn quyền tiêu tiền của họ theo...

Phật dạy giải trừ nghiệp chướng, an yên suốt đời!

5 Lượt xem0 Bình luận

Nếu như cuộc sống của bạn đang gặp nhiều trắc trở, xui xẻo, hay thậm chí là đầy những tai ương, đau thương hay cùng cực, thống khổ. Có thể là bệnh tật, là sinh ly tử biệt, là sự nghiệp tiêu tán, là gia đình đổ vỡ, là ...

Số phận do tâm hay tướng quyết định?

16 Lượt xem0 Bình luận

Chuyện kể rằng có một ông Thầy Tướng rất nổi tiếng khắp vùng, khách tới xem đông lắm. Một hôm có một người bạn ở phương xa đến nói rằng: - Tôi không tin về xem tướng! Ông Thầy Tướng hỏi lại: - Tại sao anh k...

Con hay cãi lời, hãy thử áp dụng 4 cách tuyệt hay này của một bà mẹ Mỹ

12 Lượt xem0 Bình luận

Thân làm cha mẹ, khi con có biểu hiện cãi lại người lớn, chúng ta không nên lờ đi, mà phải có cách xử lý phù hợp. Nếu bạn quá nhân từ và bỏ qua con sẽ coi thường bạn, sau này có thể sẽ càng làm ra những việc khiến bạn...

Cách thay đổi tâm để thành người có dung mạo thu hút hấp dẫn

11 Lượt xem0 Bình luận

Có một vị nữ thí chủ,gia đình rất giàu có và vẻ đẹp bên ngoài, đều không người nào có thể vượt hơn cô, nhưng tính hơi kiêu căng ngạo mạn nên cô hay buồn khổ ít được vui và không có bạn. Cô bèn tìm đến Thiền Sư để xin ...

Muốn nhân duyên ngàn đời tốt đẹp bạn hãy làm theo những điều sau đây

10 Lượt xem0 Bình luận

Mỗi người có những nỗi niềm, những khổ đau, và bức xúc riêng, nếu không hiểu, sẽ không thương mà giận hờn, trách móc. Nếu không hiểu, tình thương của mình sẽ làm người khác ngột ngạt, có khi khổ đau. Không hiểu, có kh...

Quán chúng sinh nghiệp duyên theo hạnh Quan Âm – Thầy Thích Phước Tiến

2 Lượt xem26 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Nhận Diện Tham Sân Si (KT44) – ThầyThích Phước Tiến

1 Lượt xem1 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Nhìn Lại Một Mùa Xuân – Đại Đức Thích Phước Tiến

6 Lượt xem2 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Nhớ Ơn Và Trả Ơn – Đại Đức Thích Phước Tiến

9 Lượt xem16 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Nhu Cầu Và Hưởng Thụ – Đại Đức Thích Phước Tiến

9 Lượt xem4 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Nối Lại Thâm Tình – Pháp Thoại Thích Phước Tiến

9 Lượt xem2 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Thích Phước Tiến Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ...

Pháp Vị Vô Thượng – TT. Thích Chân Tính

12 Lượt xem1 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Chân Tính Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Lỗi Lầm – Thượng Tọa Thích Chân Tính

42 Lượt xem4 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Chân Tính Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Thầy Tài Trò Giỏi – Thích Chân Tính

44 Lượt xem4 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Chân Tính Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

5 Báu Khó Tìm – Thượng tọa Thích Chân Tính

60 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Chân Tính Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Cư Sĩ Cấp Cô Độc – Thượng tọa Thích Chân tính

75 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Chân Tính Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

Đừng Để Tâm Nhỏ Hẹp – Thượng tọa Thích Chân Tính

46 Lượt xem0 Bình luận

Đây là một trong số những video trong danh sách các video hay nhất về bài giảng của Thầy Thích Chân Tính Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, ...

NHẠC THIỀN – TĨNH TÂM – AN NHIÊN TỰ TẠI.

111 Lượt xem27 Bình luận

Đây là một trong số những video hay nhất về nhạc thiền mà admin tập hợp lại được Nhạc Thiền Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm v...

Nhạc Thiền

74 Lượt xem34 Bình luận

Đây là một trong số những video hay nhất về nhạc thiền mà admin tập hợp lại được Nhạc Thiền Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm v...

Tuyển Tập Nhạc Thiền Phật Giáo Hay NHất

80 Lượt xem41 Bình luận

Đây là một trong số những video hay nhất về nhạc thiền mà admin tập hợp lại được Nhạc Thiền Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm v...

Nhạc Thiền Tĩnh Tâm – Hoa Sen Nước Chảy (Tuyệt Hay Và Thư Giãn).

106 Lượt xem27 Bình luận

Đây là một trong số những video hay nhất về nhạc thiền mà admin tập hợp lại được Nhạc Thiền Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm v...

Nhạc thiền sáo trúc phật giáo hay nhất

140 Lượt xem42 Bình luận

Đây là một trong số những video hay nhất về nhạc thiền mà admin tập hợp lại được Nhạc Thiền Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm v...

#hv 28 giai điệu Nhạc THIỀN TUYỆT VỜI GIÚP TA TỈNH TÂM và sẽ rứt đi phiền muộn cuộc sống (Phần 3)

118 Lượt xem23 Bình luận

Đây là một trong số những video hay nhất về nhạc thiền mà admin tập hợp lại được Nhạc Thiền Chúng tôi hy vọng rằng với các bài giảng phật pháp trong trang web này sẽ giúp quý độc giả tìm được lẽ sống, sự tịnh tâm v...

Danh sách tất cả các bài giảng hay nhất của thầy Thích Tâm Nguyên

41 Lượt xem0 Bình luận

1. Báo hiếu công ơn cha mẹ sinh thành "rất hay"  - thầy Thích Tâm Nguyên 2. Làm sao có hạnh phúc đích thực cuộc sống - Thầy Thích Tâm Nguyên 3. Mẹ ơi con sẽ không làm mẹ khóc thêm "hay lắm"  -Thầy Thích Tâm Nguy...

Danh sách các bài giảng hay nhất của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

100 Lượt xem0 Bình luận

1. Cửa phật đây rồi, tôi thấy tôi - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 2. Đối thủ an cư - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 3. Điều phục tâm ý - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 4. Đến đi thong dong - Thiền Sư Thích Thiện Thuận 5. D...

Danh sách 100 bài giảng chọn lọc của thầy Thích Thiện Thuận

117 Lượt xem0 Bình luận

1. Bài học giá trị cuộc sống của thầy Thích Thiện Thuận 2. Vượt qua cô đơn và sợ hãi của thầy Thích Thiện Thuận 3. Bóng mây - Bài giảng kinh điển của thầy Thích Thiện Thuận 4. Vượt qua nỗi sợ hãi của thầy Thí...